cart
0

Deníky Václava Tilleho

Masarykův ústav a Archiv AV ČR a Nakladatelství Lidové noviny srdečně zvou na prezentaci dvoudílné edice deníků významného českého divadelního, literárního a filmového kritika první poloviny 20. století Václava Tilleho.


Účinkují: Lukáš Holeček, Libuše Heczková, Luboš Velek


Václav Tille (1867–1937), profesor srovnávacích dějin literatury na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a významný představitel meziválečné kultury, si během svého života vedl osobní deníky, které dodnes představují pozoruhodný a cenný historický pramen. Dvousvazková edice zpřístupňuje deníky z posledních deseti let autorova života (1927–1937). Deníkové zápisky dávají nahlédnout do životních okolností tohoto vědce, originálně také glosují pestré dění v prostředí české i zahraniční intelektuální elity, kde se prolínají osudy politiků, herců, umělců, vědců i diplomatů. V denících se zrcadlí neobvyklá šíře Tilleho zájmů, kde měla své místo politika, divadlo, literatura, avantgardní umění i tehdejší nová média, rozhlas a film. Osobní deníky této významné osobnosti poskytují subjektivně zaujatý, přesto však jedinečný vhled do zákulisí české společnosti v první polovině 20. století. První svazek zahrnuje komentovanou edici deníků z let 1927–1931.

Vstup volný

Související obsah

Akce

Publikace

Ediční řady

Fotogalerie