cart
0

Deníky Václava Tilleho

Představení dvoudílné publikace z ediční řady EGO

Datum konání
4. 6. 2024, 18:30 – 4. 6. 2024, 20:00
Místo konání
Božská Lahvice, Bílkova 6, Praha

Masarykův ústav a Archiv AV ČR a Nakladatelství Lidové noviny srdečně zvou na prezentaci dvoudílné edice deníků významného českého divadelního, literárního a filmového kritika první poloviny 20. století Václava Tilleho.

Účinkují: Lukáš Holeček, Libuše Heczková, Luboš Velek

Václav Tille (1867–1937), profesor srovnávacích dějin literatury na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a významný představitel meziválečné kultury, si během svého života vedl osobní deníky, které dodnes představují pozoruhodný a cenný historický pramen. Dvousvazková edice zpřístupňuje deníky z posledních deseti let autorova života (1927–1937). Deníkové zápisky dávají nahlédnout do životních okolností tohoto vědce, originálně také glosují pestré dění v prostředí české i zahraniční intelektuální elity, kde se prolínají osudy politiků, herců, umělců, vědců i diplomatů. V denících se zrcadlí neobvyklá šíře Tilleho zájmů, kde měla své místo politika, divadlo, literatura, avantgardní umění i tehdejší nová média, rozhlas a film. Osobní deníky této významné osobnosti poskytují subjektivně zaujatý, přesto však jedinečný vhled do zákulisí české společnosti v první polovině 20. století. První svazek zahrnuje komentovanou edici deníků z let 1927–1931.

Vstup volný

Deníky Václava Tilleho I.

Deníky Václava Tilleho II.

Přílohy

Fotogalerie

Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #