cart
0

Nový příspěvek EHRI Document Blogu: “They became my children too”: The Multi-layered meanings of family letters from the Jewish Maquis in France

Příspěvek analyzuje vícevrstevně kódovaný jazyk soukromých dopisů Roberta Gamzona, vedoucího francouzských židovských skautů, zaslaných jeho ukrývané rodině. Dopisy dávají nahlédnout do jeho osobních zkušeností, koordinace jeho vzrůstajících aktivit v oblasti podzemního odboje a způsobů komunikace o těchto aktivitách. Ukazují, jak odboj francouzských židovských skautů fungoval, a jak Gamzon tuto práci vnímal.

Více informací naleznete na: https://blog.ehri-project.eu/2021/07/29/they-became-my-children-too/

Masarykův ústav a Archiv AV ČR je partnerem projektu EHRI.

Fotogalerie