cart
0

Exploratory Topic Modelling in Python

Nový příspěvek EHRI Document Blogu zkoumá techniku text miningu zvanou tematické modelování v kontextu archivní sbírky týkající se holocaustu. Příspěvek je doplněn o tzv. Jupyter Notebook, který mohou čtenáři použít k reprodukci výsledků tohoto experimentu nebo k aplikaci stejné techniky na jiné sbírky.

Více informací o projektu EHRI naleznete na:  https://blog.ehri-project.eu/2022/07/19/exploratory-topic-modelling-in-python/

Masarykův ústav a Archiv AV ČR je partnerem projektu EHRI.

Fotogalerie

Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #