cart
0

Cena Akademie věd ČR pro Rudolfa Kučeru

V pondělí 27. listopadu 2023 byly uděleny ceny Akademie věd České republiky.

Cenu za mimořádné výsledky výzkumu, experimentálního vývoje a inovací získal mj. ředitel MÚA Rudolf Kučera, a to za monografii Paths out of the Apocalypse. Physical Violence in the Fall and Renewal of the Central Europe, 1914–1922.

Se spoluautorem Otou Konrádem (Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy) v ní přinesli inovativní pohled na válečné násilí, rozpad impérií a vznik národních států – soustředili se totiž na nižší vrstvu obyvatelstva.

„Muži v jistém věku začínají něco měnit, například si koupí nové auto nebo silnou motorku. S kolegou jsme se rozhodli, že se budeme věnovat studiu fyzického násilí. Tento zájem se nám podařilo usměrnit do vědecké práce,“ podotkl k ocenění s nadsázkou Rudolf Kučera.

Další ocenění viz https://www.avcr.cz/cs/o-nas/aktuality/Cesti-badatele-se-svetovymi-vysledky-obdrzeli-ceny-Akademie-ved-CR-00001/

Foto: Jana Plavec, SSČ AV ČR

Fotogalerie

Související obsah

Lidé

member__photo
Oddělení moderních sociálních a kulturních dějin
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #