cart
0
Member photo

Mgr. Ondřej Vodička, Ph.D.

E-mail: vodicka@mua.cas.cz

Phone: +420 286 010 567

Room: B 211

Specialization

 • T. G. Masaryk
 • History of Scientific Institutions in Czechoslovakia after 1952

Teams

Education:

 • 2011-2016: Ph.D.,Masaryk University, Brno
 • 2008-2011: Mgr., Masaryk University, Brno
 • 2005-2008: Bc., Masaryk University, Brno

Research Interests:

History of the church in 14th and 15th century; history of the Hussite wars; catholic exiles from Bohemia and their manuscript production during the Hussite wars; German handbooks from 15th and 16th century

Foreign Scholarships, Fellowships and Research Stays since 2010:

2/2014 – 6/2014: DAAD scholarship holder, Julius-Maximilians-Universität Würzburg, Würzburg, Germany

 

Most Important Publications since 2010:

Books

 • Vodička, Ondřej. Exil českého a moravského duchovenstva za husitských válek. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2019. (Středověk : 5). ISBN 978-80-7422-703-5.

Book Chapters

 • Vodička, Ondřej. „Und ap es geschege, das es wieder gut zu behem wurde“. Katoličtí exulanti z husitských měst. In: Nodl, M., ed. Středověké město: politické proměny a sociální inovace. Praha: Filosofia, 2019, S. 13-38. Colloquia mediaevalia Pragensia, 20. ISBN 978-80-7007-598-2.
 • Vodička, Ondřej. Tzv. Döbringerův Fechtbuch (GNM, Hs. 3227a). Nejstarší pokus o kompilaci šermířské příručky. In: Heilandová, L., Pavelková, J., eds. Knížky naučení všelikého. Brno: Moravská zemská knihovna, 2019, S. 37-48. ISBN 978-80-7051-279-1.
 • Vodička, Ondřej. „Co Čech, to kacíř.“ Obraz Čechů v kronikách německých měst v době husitské, in: Bažant, V., Soukupová, V., eds. Kacíři, barbaři, nepřátelé: odlišnost a stereotypy v pozdním středověku, Praha: Filosofia, 2016, S. 135–156. ISBN 978-80-7007-456-5.

Articles in Impact Journals

 • Vodička, Ondřej. Origin of the oldest German fencing manual compilation (GNM Hs. 3227a). Waffen- und Kostümkunde. Zeitschrift für Waffen- und Kleidungsgeschichte. 2019, roč. 61 (1), s. 87-108. ISSN 0042-9945.

Articles in peer-reviewed Journals

 • Vodička, Ondřej. Sedlečtí cisterciáci v exilu za husitských válek. Středočeský sborník historický. 2020, roč. 45/2019 (1/2), s. 13-33. ISSN 0585-4172.
 • Vodička, Ondřej. Výpovědi německých pozdně středověkých šermířských příruček o kultuře civilních duelů. Husitský Tábor. 2019, roč. 23-24, s. 96-123. ISSN 0231-6080.
 • Vodička, Ondřej. Administrace dezintegrované pražské diecéze za husitských válek. Mediaevalia Historica Bohemica. 2017, roč. 20 (2), s. 153-187. ISSN 0862-979X.
 • Vodička, Ondřej. Výběrová bibliografie kodikologické literatury 36. Studie o rukopisech. 2017, roč. 47, s. 336-406. ISSN 0585-5691.
 • Vodička, Ondřej. Cisterciáci z Nepomuku v exilu za husitských válek (1419–1436). Studia Mediaevalia Bohemica. 2014, roč. 6 (2), s. 255-274. ISSN 1804-0977.

Articles in non peer-reviewed Journals

 • Vodička, Ondřej. Mikuláš Zajíc z Házmburka na Kosti a kostelecká katolická enkláva v době husitské. Z Českého ráje a Podkrkonoší : vlastivědná ročenka. 2013, sv. 26, s. 221-226.
 • Vodička, Ondřej. Hrad Bezděz jako katolické centrum za husitských válek. Rekonstrukce bezdězské katolické enklávy a církevních poměrů v souvisejících lokalitách mezi léty 1419–1436. Bezděz. 2013, roč. 22, s. 5-35. ISSN 1211-9172.
 • Vodička, Ondřej. Jan Chudoba z Vartenberka na Ralsku. Pokus o portrét severočeského pána husitské doby. Bezděz. 2011, roč. 20, s. 11-36.