cart
0
Member photo

Mgr. Jakub Bronec, Ph.D.

E-mail: bronec@mua.cas.cz

Telefon: +420 286 010 570

Místnost: B 213

Specializace

 • T. G. Masaryk
 • Dějiny vědeckých institucí v Československu po roce 1952

Vzdělání:

 • 2017–2021 PhD., University of Luxembourg (C2DH) a Pedagogická fakulta UK
 • 2013–2016 Mgr., Fakulta sociálních věd UK

Badatelské zaměření

 • digitalizace ve vzdělávání se zaměřením na historii
 • poválečné židovské generace
 • holokaust
 • migrace

Výzkumné projekty od roku 2016:

 • LUXSTAPOJE (Luxembourg State Policy Towards Jews), 2016–2018
 • Projekt: IWalk in Luxembourg, 2018–2020
 • Český uzel Evropské infrastruktury pro výzkum holokaustu, LINDAT/CLARIAH-CZ (MŠMT), 2023–2026

Pedagogická činnost od roku 2016:

 • 2018–2019: PedF UK a C2DH (Luxembourg)

 

Publikační činnost od roku 2016:

Studie v kolektivních monografiích:

 • BRONEC, Jakub. Walking through the process – Teaching Jewish history in Luxembourg with the help of digital tools. In: FICKERS, Andreas a Juliane TATARINOV. Digital History and Hermeneutics: Between Theory and Practice. Berlin – Boston: De Gruyter, 2022, s. 259–275. ISBN 978-3-11-072387.

Studie v recenzovaných časopisech:

 • BRONEC, Jakub. Malach Visual History Center Conference and workshop on the new procedure and the use of the Fortunoff video database. Marginalia Historica: časopis pro dějiny vzdělanosti a kultury. 2020, 7 (1), s. 164–167. ISSN 1804-5367.
 • BRONEC, Jakub. Jews or Germans? German-Speaking Jews in Czechoslovakia, Poland and Germany after World War II. Judaica Bohemiae. Praha: Židovské Muzeum v Praze, 2020, LVII (1), s. 152–156. ISSN 0022-5738.
 • BRONEC, Jakub. Židovský skauting během 2. světové války a v poválečném období v Československu a Francii. Marginalia Historica. 2019, 9 (2), s. 21–51. ISSN 1804-5367.
 • BRONEC, Jakub. Transmission of Collective Memory and Jewish Identity in Post-War Jewish Generations through War Souvenirs. Heritage [online]. 2019, 2 (3), s. 1785–1798 [cit. 2020-03-20]. Dostupné z: doi:https://doi.org/10.3390/heritage2030109

Online platformy:

Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #