vodicka.ond@gmail.com

Mgr. Ondřej Vodička, Ph.D.

  • +420 286 010 567
B 211

Curriculum Vitae

Vzdělání:

2011-2016: Ph.D., FF MU, Brno

2008-2011: Mgr., FF MU, Brno
2005-2008: Bc., FF MU, Brno

Badatelské zaměření:

Církevní dějiny 14.-15. století, katolická strana (krále Zikmunda) za husitských válek, farní síť a její dezintegrace za husitských válek, katoličtí exulanti z husitských Čech a jejich rukopisná produkce.

Výzkumné projekty od r. 2010:

Řešitel: Katolická emigrační vlna z Čech a Moravy za husitských válek, GA ČR, 2017-2019.

Účast na projektu Knihověda.czPortál k dějinám české knižní literatury do roku 1800, MK NAKI II, 2016-2020.

Zahraniční pobyty a stáže od roku 2010

2/2014 – 6/2014: stipendista DAAD, Julius-Maximilians-Universität Würzburg, SRN

Publikační činnost:

(zde viz kompletní evidenci publikační činnosti v MÚA AV ČR)

Publikační činnost od roku 2010:

Studie v nerecenzovaných časopisech a sbornících

  • Vodička, Ondřej. Mikuláš Zajíc z Házmburka na Kosti a kostelecká katolická enkláva v době husitské. Z Českého ráje a Podkrkonoší : vlastivědná ročenka. 2013, sv. 26, s. 221-226.
  • Vodička, Ondřej. Hrad Bezděz jako katolické centrum za husitských válek. Rekonstrukce bezdězské katolické enklávy a církevních poměrů v souvisejících lokalitách mezi léty 1419–1436. Bezděz. 2013, roč. 22, č. 0, s. 5-35. ISSN 1211-9172.
  • Vodička, Ondřej. Jan Chudoba z Vartenberka na Ralsku. Pokus o portrét severočeského pána husitské doby. Bezděz. 2011, roč. 20, s. 11-36.