hajkova@mua.cas.cz

PhDr. Dagmar Hájková, Ph.D.

 • +420 286 010 585
B 307

Curriculum Vitae

Vzdělání:

2007: Ph.D., FF UK, Praha
1987: PhDr., FF UK, Praha

Badatelské zaměření:

České moderní dějiny; první světová válka, československý odboj a exil; krajané v USA; meziválečné Československo; problematika paměti; edice dokumentů

Výzkumné projekty od r. 2010:

 • Spoluřešitelka projektu Konstruování národní identity: Státní svátky za první Československé republiky, GA ČR, 2014–2016.
 • Spolupracovnice projektu Edvard Beneš, Němci a Německo, GA ČR, 2010–2014.
 • Řešitelka projektu První republika ve světle korespondence T. G. Masaryka a E. Beneše, GA ČR, 2010–2012.

Pedagogická činnost od roku 2010:

FF UK Praha, České dějiny

Členství v orgánech univerzit a AV, vědeckých společnostech a komisích, v redakčních radách od roku 2010:

 • 2012–dosud členka ediční rady EGO (Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i. a Nakladatelství Lidové noviny)
 • 2011–dosud členka českého výboru British-Czech-Slovak Historians´ Forum
 • 2010–2012 členka Rady pro popularizaci vědy AV ČR
 • 2010–2013 členka ediční řady Varia (Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i)
 • 2004–dosud členka Czechoslovak Studies Association  
 • 2000–dosud členka British Association for Slavonic and East European Studies
 • 2000–dosud členka ediční rady Korespondence T. G. Masaryka (Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i.)
 • 1990–dosud členka Sdružení historiků České republiky

 

Publikační činnost:

(zde viz evidenci publikační činnosti od r. 2006 v MÚA AV ČR)

(zde viz evidenci publikační činnosti do r. 2005 v Masarykově ústavu AV ČR)

 

Publikační činnost od roku 2010:

Vědecké monografie

 • Hájková, Dagmara. Emanuel Voska. Špionážní legenda první světové války. Praha : Academia, 2014. 424 s. (Paměť). ISBN 978-80-200-2422-0.
 • Hájková, Dagmara. "Naše česká věc". Češi v Americe za první světové války. Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2011. 162 s. (Knižnice Dějin a současnosti : 42). ISBN 978-80-7422-086-9.

Spoluautorství vědeckých monografií

 • Hájková, Dagmara ; Horák, Pavel. Edvard Beneš, Němci a Německo. Edice dokumentů. Svazek I (1896-1919). Praha : Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2014. 444 s. ISBN 978-80-87782-30-9.
 • Hájková, Dagmara ; Kalivodová, Eva. Deníky Edvarda a Hany Benešových z období první světové války (1915-1918). PrahaPraha : Nakladatelství Lidové noviny, 2013. 242 s. (Ego). ISBN 978-80-7422-237-5.
 • Hájková, Dagmara ; Quagliatová, Vlasta ; Vašek, Richard. Korespondence T. G. Masaryk – Edvard Beneš. 1918–1937. Praha : Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2013. 480 s. (Korespondence TGM). ISBN 978-80-87782-06-4.

Redakce kolektivních monografií

 • Doubek, Vratislav (ed.) ; Hájková, Dagmar (ed.). Život plný neklidu. Sborník k devadesátinám historika Jaroslava Opata. Praha : Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2014.
 • Hájková, Dagmara (ed.) ; Velek, Luboš (ed.). Historik nad šachovnicí dějin. K pětasedmdesátinám Jana Galandauera. PrahaPraha : Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2011. 347 s. ISBN 978-80-86495-78-1.

Studie v impaktovaných časopisech

 • Hájková, Dagmara; Helan, Pavel. The Quest for Balance: Attitudes of the Czechoslovak Independence Movement Abroad to the Adriatic Problem During the First World War. Acta Histriae. 2014, roč. 22, č. 3, s. 661–676. ISSN 1318-0185
 • Hájková, Dagmara ; Wingfield, N. Czech(-oslovak) National Commemorations during the Interwar Period: Tomáš G. Masaryk and the Battle of White Mountain Avenged. Acta Histriae. 2010, roč. 18, č. 3, s. 425-452. ISSN 1318-0185.

Studie v ostatních recenzovaných časopisech

 • Hájková, Dagmara. Constructing National Unity. Commemorations of Tomáš G. Masaryk´s Death. Střed : časopis pro mezioborová studia Střední Evropy 19. a 20. století. 2012, roč. 4, č. 1, s. 33-55. ISSN 1803-9243.
 • Hájková, Dagmar. Tak zabili a rozsekali dr. Kramáře… a utratili život prof. Masaryka: poznámky ke vztahu T. G. Masaryka ke Karlu Kramářovi za první světové války. Moderní dějiny, suppl. 2. 2009, s. 336–343.

Studie v kolektivních monografiích

 • Hájková, Dagmara.T. G. Masaryk v Chicagu. In Doubek, V.; Hájková D. (ed.). Život plný neklidu. Sborník k devadesátinám historika Jaroslava Opata. Praha : Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2014, s. 118–124. ISBN 978-80-87782-33-0.
 • Hájková, Dagmara. Vojtěch Preissig v době Velké války. In Vlčková, L. (ed.) Vojtěch Preissig. Ze Světce do světa. Světec : Kapucín, 2014, s. 112–120. ISBN 978-80-86467-58-0.
 • Hájková, Dagmara. Vražda v hotelu Metropol. Mohla Masarykova smrt zamezit rozpadu Rakousko-Uherska?. In Historie na rozcestí. Jak mohly dopadnout osudové chvíle Československa. Brno : Barrister & Principal, 2013. s. 25-57. ISBN 978-80-87474-92-1.
 • Hájková, Dagmara. Mezi kontinenty: Proměny identit Čechů v Americe 1850–1918. In Kučera, R. (ed.). Identity v českých zemích 19. a 20. století: Hledání a proměny. Praha : Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2012. s. 133-158. ISBN 978-80-86495-98-9.
 • Hájková, Dagmara. Válečné přátelství T. G. Masaryka a Edvarda Beneše. In Čechurová, J.; Andrš, P.; Velek, L. (ed.). Posláním historik. Pocta prof. Robertu Kvačkovi k 80. narozeninám. Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2012. s. 245-256. ISBN 978-80-7422-172-9.
 • Hájková, Dagmara. "Dokud člověk jí klobásy, tak neumře." Oslavy narozenin T. G. Masaryka. In Hájková, D.; Velek, L. (ed.). Historik nad šachovnicí dějin. K pětasedmdesátinám Jana Galandauera. Praha : Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2011. s. 218-235. ISBN 978-80-86495-78-1.
 • Hájková, Dagmara. 28. říjen a jeho podoby. In Kostrbová, L.; Malínská, J. (ed.). 1918: Model komplexního transformačního procesu?. Praha : Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2010. s. 219-232. ISBN 978-80-86495-57-6.