Dozorčí rada MÚA AV ČR

Předseda

doc. RNDr. Tomáš Kostelecký, CSc.
Akademická rada AV ČR

Místopředseda

Mgr. Jan Boháček
Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i.

Členové

doc. Mgr. Libuše Heczková, Ph.D.
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

doc. PhDr. Luboš Jiráň, CSc.
Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.

prof. PhDr. Jiří Kocian, CSc.
Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i.

Tajemnice

Jana Pavlištíková
Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i., pavlistikova@mua.cas.cz

 

(stav k 1. 1. 2023)

 

Jednací řád Dozorčí rady MÚA AV ČR, 2020 (PDF)