cart
0

Pracovní místo pro postdoktorandy od 1. 7. 2024

Uzávěrka přihlášek
10. 3. 2024

Masarykův ústav a Archiv Akademie věd ČR, v. v. i., nabízí pracovní místo pro postdoktorandy na 1–2 roky s nástupem 1. 7. 2024.

Badatelské zaměření

Politické a/nebo sociální dějiny střední Evropy 1848–1948

Požadavky

Uchazeč/uchazečka musí být v době podání návrhu držitelem/držitelkou titulu Ph.D., Dr. nebo jejich ekvivalentu, maximálně 2 roky po obhájení takového titulu. Do této doby se nezapočítává doba strávená na rodičovské/mateřské dovolené. Nezapočítává se rovněž doba strávená na dlouhodobém zahraničním studijním pobytu, přičemž maximální časový odstup mezi obhajobou titulu a podáním žádosti může být v takovém případě 4 roky.

Aktivní znalost angličtiny a němčiny; částečná znalost alespoň jednoho z následujících jazyků výhodou: čeština, slovenština, polština, slovinština, maďarština

Podmínky

Masarykův ústav a Archiv AV ČR se zabývá výzkumem na poli moderních dějin, dějin vědy, politologie a literární vědy. Působí zde historici, literární vědci, politologové a odborní archiváři. Ústav spravuje více než 600 archivních fondů a sbírek, spojených s prvním československým prezidentem T. G. Masarykem a jeho spolupracovníky, stejně jako s dějinami vědy od konce 18. století do současnosti.

Nabídka tohoto místa je součástí zvláštního programu Akademie věd ČR: Program podpory perspektivních lidských zdrojů – postdoktorandů. Výběr uchazečů proběhne ve dvou kolech. Nejprve vybere Masarykův ústav a Archiv AV ČR jednoho až dva kandidáty, konečné rozhodnutí pak učiní Akademická rada AV ČR.

V prvním kole mohou být vybraní kandidáti pozváni k osobnímu pohovoru, v druhém kole budou posuzovány pouze písemné podklady. Od vybraných uchazečů bude během jejich pobytu v ústavu požadováno publikování odborných textů a podíl na všech činnostech ústavu (výzkumné semináře, konference a další akce). Masarykův ústav a Archiv AV ČR si vyhrazuje právo toto pracovní místo neobsadit.

Nabízíme

  • práci na 1,0 úvazek (popř. snížený v případě péče o závislou osobu);
  • platové ohodnocení ve výši 40–45 tis. Kč hrubého/měsíčně;
  • práci v prestižní vědecké instituci;
  • zaměstnanecké benefity (5 týdnů dovolené; 3 sick days; příspěvek na stravování; možnost jazykového vzdělávání; možnost
  • home office);
  • nástup 1. 7. 2024, případně na základě dohody;
  • pomoc při zajištění ubytování pro zahraniční nebo mimopražské uchazeče.

Uzávěrka přihlášek: 10. 3. 2024

Dotazy: PhDr. Martin Klečacký, Ph.D., klecacky@mua.cas.cz

Přihláška

1)    Strukturovaný životopis (včetně uvedení data obhájení titulu Ph.D. a státní příslušnosti uchazeče/uchazečky)
2)    Seznam publikovaných prací
3)    Motivační dopis
4)    Název a návrh projektu včetně plánovaných výstupů a informace o projektech, na kterých se uchazeč/uchazečka aktuálně podílí (2–4 strany ve formátu doc/docx)
5)    Rámcový pracovní program (max. 4500 znaků včetně mezer) s vyznačenou preferovanou délkou trvání smlouvy v rozmezí 12–24 měsíců (soubor ve formátu doc/docx)
 
Přihlášku zašlete elektronicky na adresu sekretariat@mua.cas.cz, předmět: Post-Doc 2024.