cart
0

Doktorand/ka nebo postdoktorand/ka do Oddělení moderních politických a intelektuálních dějin

Uzávěrka přihlášek
28. 4. 2024

Badatelské zaměření

Intelektuální a/či politické dějiny střední Evropy 1848–1948

Požadavky

Uchazeč/uchazečka musí být v době podání návrhu buď v závěrečné fázi doktorského studia, nebo držitelem/držitelkou titulu Ph.D., Dr. nebo jejich ekvivalentu, maximálně 3 roky po obhájení takového titulu. Do této doby se nezapočítává doba strávená na rodičovské/mateřské dovolené.

Aktivní znalost angličtiny; alespoň pasivní znalost německého a českého jazyka; znalost dalších středoevropských jazyků výhodou.

Zahraniční zkušenosti a/nebo zkušenosti s metodami digital humanities výhodou.

Nabízíme

Přihláška

  1. Strukturovaný životopis
  2. Kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
  3. Seznam publikovaných prací (případně pre-print relevantní publikace)
  4. Motivační dopis zahrnující stručný plán výzkumné, případně ediční činnosti na ústavu
  5. Doktorand/doktorandka přiloží také stručný autoreferát dizertace (max. 2 normostrany)

Přihlášky zasílejte elektronicky na adresu sekretariat@mua.cas.cz nebo do datové schránky ID: cgsns2j

Do předmětu zprávy uveďte „Výběrové řízení doc-postdoc 2024“.

Dotazy: Mgr. Lucie Merhautová, Ph.D., merhautova@mua.cas.cz

Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #