cart
0

Felix Weltsch, Jindřich Kohn a intelektuální dějiny v meziválečném Československu

Výzkumné semináře MÚA AV ČR – podzim 2023

Datum konání
16. 10. 2023, 15:00 – 16. 10. 2023, 16:30
Místo konání
MÚA AV ČR, konferenční sál (B -110), Gabčíkova 2362/10, Praha 8

Daniela Bartáková, Milan Hanyš, Miloš Havelka (Masarykův ústav a Archiv AV ČR, Fakulta humanitních studií UK)

V přednášce představíme stejnojmenný grantový projekt, který lze rozdělit na tři vzájemně propojené výzkumné oblasti. První oblastí je politické myšlení a filosofie Felixe Weltsche, pražského německy píšícího novináře, publicisty, knihovníka a sionistického aktivisty. Jeho protipólem na straně česko-židovských intelektuálů je Jindřich Kohn, publicista, filosof a právník. U obou těchto osobností se soustředíme na výzkum obdobných témat (pojetí demokracie, nacionalismu, židovství, reflexe rasismu a antisemitismu, vztah k Československu). Třetí výzkumnou oblastí je intelektuální horizont mládežnických sionistických spolků. Zatímco u prvních dvou oblastí se soustředíme na výzkum tzv. velkých intelektuálních osobností sionistického nebo českožidovského hnutí v Československu aktivně působících v hlavním městě, ve třetím segmentu je pozornost zaměřena na intelektuální diskurz mimopražských Židů.

Semináře se konají v sídle MÚA na adrese Gabčíkova 10, Praha 8, v konferenčním sále v suterénu budovy B a jsou kromě pracovníků ústavu bezplatně přístupné také dalším zájemcům.

Přílohy

Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #