cart
0

Výzkumný seminář: Michal Kosák, Jiří Flaišman: Možnosti Kritické hybridní edice

Výzkumné semináře MÚA AV ČR – jaro 2023

Datum konání
13. 3. 2023, 15:00 – 13. 3. 2023, 16:30
Místo konání
MÚA AV ČR, konferenční sál (B -110), Gabčíkova 2362/10, Praha 8

Michal Kosák, Jiří Flaišman (Ústav pro českou literaturu AV ČR)

Pracovníci Edičního a textologického oddělení ÚČL AV ČR představí projekt Kritické hybridní edice, který je v akademickém ústavu realizován za spolupráce s Památníkem národního písemnictví a nakladatelství Akropolis. Cílem bude načrtnout základní technické parametry projektu, poukázat na zlomové okamžiky ve vývoji edice, zvl. pak její digitální aplikace, a demonstrovat její možnosti na konkrétních edičních realizacích (Díla F. Gellnera a K. Hlaváčka, Máj K. H. Máchy, Slezské písně P. Bezruče). Prostor bude věnován také informování o aktuálně realizovaných edičních projektech (K. J. Erben, K. Toman, J. Kolář). Závěr bude věnován nastínění využitelnosti stávajícího technického řešení pro rozdílně zaměřené typy edic.