cart
0

Výstava Syn pouště Cestovatel a fotograf Alois Musil (1868–1944)

Výstava fotografií předního českého orientalisty

Datum konání
12. 1. 2024 – 12. 3. 2024
Místo konání
Městská galerie Odry (MěÚ), Masarykovo nám. 19, Odry

Městská galerie Odry pořádá výstavu Syn pouště. Cestovatel a fotograf Alois Musil (1868–1944).

Vernisáž výstavy vybraných fotografií z Musilových cest po Blízkém východě s komentovanou prohlídkou dr. Petra Přebindy, předsedy Akademické společnosti Aoise Musila, proběhne 12. ledna od 17 hodin. Výstava potrvá do 12. března 2024.

Výstava se koná ve spolupráci s Akademickou společností Aloise Musila, Masarykovým ústavem a Archivem AV ČR, Památníkem národního písemnictví a oddělení pravěké archeologie Předního východu v rámci Ústavu archeologie a muzeologie FF MU.

Přílohy

Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #