cart
0

„Válka ševců“: obuvnictví a obuvnický průmysl v Předlitavsku za první světové války

Výzkumné semináře MÚA AV ČR – podzim 2023

Datum konání
11. 12. 2023, 15:00 – 11. 12. 2023, 16:30
Místo konání
MÚA AV ČR, konferenční sál (B -110), Gabčíkova 2362/10, Praha 8

Martin Jemelka – Svatopluk Herc – Vojtěch Kessler – Ondřej Ševeček (MÚA AV ČR, HÚ AV ČR, FLÚ AV ČR)

Znáte něco všednějšího než obuv? Dějiny obuvnictví, obuvnického průmyslu a obouvání jsou tradičním tématem české historiografie hospodářských, sociálních, kulturních, regionálních či hmotných dějin. Zvláště když obuvnický průmysl byl po celé 20. století jedním z nejvýznamnějších odvětví československého exportu. Přesto v dějinách českého obuvnictví a obuvnického průmyslu zeje celá řada prázdných míst, nad nimiž se vznáší nejedna nezodpovězená otázka. Jakou roli hrála v přerodu všudypřítomné domácí výroby obuvi do průmyslové produkce masově vyráběné standardizované obuvi armáda? A proč spadá éra opožděné industrializace obuvnictví v českých zemích do let kolem první světové války? Jakou roli sehrála Velká válka v transformaci obuvnické výroby v českých zemích a kdo byli aktéři tohoto procesu?

Tyto a další otázky si klade prezentace projektového týmu, který od roku 2021 pracuje na půdě MÚA AV ČR na grantovém projektu GAČR „Válka ševců“: obuvnictví a obuvnický průmysl v Předlitavsku za první světové války. Stranou jeho pozornosti nezůstane během prezentace ani pramenná základna výzkumu, metodologie tzv. Produktgeschichte a dosavadní projektové výsledky.

Semináře se konají v sídle MÚA na adrese Gabčíkova 10, Praha 8, v konferenčním sále v suterénu budovy B a jsou kromě pracovníků ústavu bezplatně přístupné také dalším zájemcům.

Přílohy