cart
0

Symboly vědy 1945–1970

Výzkumné semináře MÚA AV ČR – jaro 2024

Datum konání
4. 3. 2024, 15:00 – 4. 3. 2024, 16:30
Místo konání
MÚA AV ČR, konferenční sál (B -110), Gabčíkova 2362/10, Praha 8

Vzestup role technických a přírodovědných disciplín po roce 1945 byl mj. spojen i s tím, že se jejich aplikační sféra rozšířila na všechny oblasti života společnosti a prostoupila její každodennost. Jednotlivé, masově využívané vědecké výsledky se staly bezprecedentně chápanými symboly vědy a výzkumu a do značné míry zpětně určovaly postavení vědy v poválečném socialistickém Československu. Během přednášky budou nastíněna východiska, metodologie a cíle projektu, který byl zahájen v roce 2023.

Přednáší Věra Dvořáčková (Masarykův ústav a Archiv AV ČR).

Semináře se konají v sídle MÚA na adrese Gabčíkova 10, Praha 8, v konferenčním sále v suterénu budovy B a jsou kromě pracovníků ústavu bezplatně přístupné také dalším zájemcům.

K přednášce bude možné se tentokrát připojit také vzdáleně přes platformu Zoom: https://us02web.zoom.us/j/82328980770

Přílohy