cart
0

Sudetoněmecké archivnictví 1918–1938/39: příklad marginalizace historické paměti?

Výzkumné semináře MÚA AV ČR – jaro 2024

Datum konání
15. 4. 2024, 15:00 – 15. 4. 2024, 16:30
Místo konání
MÚA AV ČR, konferenční sál (B -110), Gabčíkova 2362/10, Praha 8

Archivnictví v sudetoněmeckých oblastech představuje až donedávna poměrně přehlíženou součást dějin paměťových institucí v českých zemích. Ty jsou totiž jak ve starších, tak i v mnoha novějších zpracováních líčeny optikou českého národního narativu. Aktivity národnostních menšin, které na tomto poli logicky utichají v roce 1945, nejsou pevnou součástí domácího archivně-historiografického diskurzu, který s touto oborovou sférou takřka nepočítá. To zároveň vede k podstatné otázce: jsou sudetoněmecké archivní dějiny spíše součástí českých, nebo německých dějin archivnictví a paměťové kultury?

Přednáší doc. Mgr. Tomáš Velička, Ph.D., z Katedry archivnictví a pomocných věd historických FF UJEP v Ústí nad Labem.

Semináře se konají v sídle MÚA na adrese Gabčíkova 10, Praha 8, v konferenčním sále v suterénu budovy B a jsou kromě pracovníků ústavu bezplatně přístupné také dalším zájemcům.

Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #