cart
0

Rozumíme historii?! Víra a nevíra ve stínu továrních komínů

Přednáška Martina Jemelky pro veřejnost

Datum konání
21. 2. 2024, 17:00
Místo konání
Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně, Vavrečkova 7040, Zlín

Ve druhém díle volného historického cyklu Rozumíme historii?! představíme publikaci Víra a nevíra ve stínu továrních komínů. Náboženský život průmyslového dělnictva v českých zemích (1918–1938), která mapuje vývoj a proměny náboženského života továrního dělnictva v meziválečných českých zemích na příkladu čtyř průmyslových měst různé dominantní výrobní orientace – Zlína, Jablonce nad Nisou, Kladna a Ostravy.

Kniha hledá odpovědi na otázky, jak se proměňovala víra továrních dělníků, jaká byla role tradičních církví a nových náboženských společenství nebo jakou roli hrálo hledání nové pozice církevních organizací v sociální oblasti. Na besedě se dozvíte, jak si stál Zlín mezi čtyřmi vybranými městy. Odlišovaly se zdejší náboženské poměry od jiných průmyslových měst a regionů českých zemí? Pronikla příznačná baťovská soutěživost i do zdejšího náboženského prostředí? Nebyl snad Zlín kolébkou českého ekumenizmu?

Besedující: doc. PhDr. Martin Jemelka, Ph.D. (Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i.)
 
Martin Jemelka se specializuje na dějiny koncernu Baťa, sociální a hospodářské dějiny 19. a 20. století, dějiny dělnictva a každodennosti, historickou demografii, regionální, kulturní a náboženské dějiny.
 
Moderátor: Mgr. David Valůšek (Moravský zemský archiv v Brně, Státní okresní archiv Zlín)

Místo konání: Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně, 2. podlaží budovy 15, kavárna
 
Vstupné: 70 Kč, snížené 50 Kč

Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #