cart
0

Přednáška: Koruna bez krále – stát bez symbolu? Příběh českých korunovačních klenotů po roce 1918

Přednáškový a diskusní cyklus Masarykovy společnosti, přednáší Jakub Doležal z MÚA

Datum konání
23. 5. 2024, 17:30 – 23. 5. 2024, 19:00
Místo konání
Ústav pro českou literaturu AV ČR, Na Florenci 3, Praha, 3. patro

Masarykova společnost zve na přednášku Jakuba Doležala z MÚA AV ČR s názvem Koruna bez krále – stát bez symbolu? Příběh českých korunovačních klenotů po roce 1918.

Vznikem Československé republiky ztratily české korunovační klenoty svou praktickou funkci a posvátný korunovační význam, ale nepřestaly být historicky nejvýznamnějším symbolem české samostatnosti a státnosti a naší nejcennější a nejuctívanější národní relikvií. Klenoty přirozeně nenajdeme v žádné z našich republikánských ústav mezi státními symboly, ale když se ohlédneme zpět, zjistíme, že příběh žádného z těch oficiálních nebyl tak bytostně spojen s osudy českého národa a společnosti v dramatickém 20. století.

Bývalý vedoucí Archivu Kanceláře prezidenta republiky a současný archivář Masarykova ústavu a Archivu AV ČR PhDr. Jakub Doležal provede účastníky přednášky nejen z velké části neznámým a ne zcela objasněným příběhem českých korunovačních klenotů po zániku monarchie, ale také zlomovými okamžiky našich dějin, v nichž právě klenoty mnohdy hrály zásadní roli. Mimo jiné bude připomenut tajný převoz klenotů na Slovensko v době bezprostředního ohrožení státu v září 1938, známá legenda o svévolné „korunovaci“ Reinharda Heydricha nebo ukrytí klenotů v románském podlaží Starého královského paláce Pražského hradu. Na tomto veřejnosti běžně nepřístupném místě se v posledních dvou letech německé okupace nacházela speciálně zbudovaná tajná komora, kterou se podařilo v roce 2016 rekonstruovat podle plánů a dalších dokumentů dochovaných v Archivu Kanceláře prezidenta republiky.

Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #