cart
0

Přednáška Obrazy vody v rámci Týdne humanitních věd

Přednáška navazuje na stejnojmennou výstavu o jihočeských přehradách

Datum konání
15. 11. 2023, 13:45 – 15. 11. 2023, 14:45
Místo konání
Aula P131, FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, Praha 1

Výstavba přehrad je jedním z nejvýraznějších zásahů, jimiž člověk již více než století proměňuje krajinu kolem sebe. Velká vodní díla byla v době svého vzniku vnímána jako prostředky modernizace a pokroku, současně však přispívala k zániku řady jiných, kulturních i přírodních hodnot. Jejich historie není jen historií technického a hospodářského rozvoje, odráží rovněž proměny vztahu moderní společnosti k využívání přírodních zdrojů a obývané krajině.

Přednáška naváže na stejnojmennou výstavu věnovanou historii dvou jihočeských přehrad – Lipna a Orlíku, která byla realizována v létě tohoto roku. Komentované pásmo obrazových materiálů představí výstavbu přehrad jako ambivalentní a mnohovrstevnatý fenomén 20. století, nabídne perspektivy různých aktérů, jimiž lze na výstavbu přehrad nahlížet, a přiblíží způsob práce se specifickými historickými prameny, jež jsme během přípravy výstavy využívali.

Přednášející: PhDr. Michal Kurz, Mgr. Eliška Švarná (MÚA)

Přednášku bude možné sledovat také online.

Akce se koná v rámci Týdne humanitních věd.

Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #