cart
0

Přednáška: Kontakty a spolupráce TGM s německou intelektuální elitou prostřednictvím vzájemné korespondence

Přednáškový a diskusní cyklus Masarykovy společnosti, přednáší Jana Malínská z MÚA

Datum konání
25. 4. 2024, 17:30 – 25. 4. 2024, 19:00
Místo konání
Ústav pro českou literaturu AV ČR, Na Florenci 3, Praha, 3. patro

Masarykova společnost zve na přednášku Jany Malínské z MÚA AV ČR s názvem Kontakty a spolupráce T. G. Masaryka s německou intelektuální elitou prostřednictvím vzájemné korespondence.

Edičně zpracovaná korespondence, zahrnující léta 1877–1936, je tematicky různorodá, a proto je velmi obtížné vybrat z ní jedinou oblast Masarykova zájmu. Z velkého počtu témat jsem pro přednášku vybrala pouze některá z těch, která zasahovala do oblasti politiky a diplomacie. Díky vědecké, pedagogické a posléze politické činnosti za léta působení jak na pražské univerzitě, tak i v rakouském parlamentu si Masaryk dokázal vybudovat rozsáhlou síť kontaktů s německou intelektuální elitou. Nebylo výjimkou, že se z univerzitních profesorů či z novinářů stali po první světové válce Masarykovi kolegové v politice a diplomacii (např. Samuel Saenger, Willy Hugo Hellpach, Friedrich Wilhelm Foerster, Oskar von der Lancken-Wakenitz). Vedle dopisů k zmíněnému tématu bych chtěla stručně představit rozsáhlý konvolut z oblasti soukromé korespondence. Jedná se o dopisy Carla Goeringa a jeho syna Gerdhanse adresované T. G. Masarykovi.

Přednáška je veřejná; vstup volný.

Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #