cart
0

„Hrad“ v roli mocenského, administrativního a duchovního centra meziválečného Československa (1918–1938)

Výzkumné semináře MÚA AV ČR – jaro 2024

Datum konání
29. 4. 2024, 15:00 – 29. 4. 2024, 16:30
Místo konání
MÚA AV ČR, konferenční sál (B -110), Gabčíkova 2362/10, Praha 8

Přednáška představí stejnojmenný končící projekt GAČR. Zaměří se na hlavni výzkumné směry, které formovaly naše bádaní během posledních tři let – finanční sítě hradu, personální politika, mediální obraz, prostor a reprezentace. Na tomto podkladu seznámíme publikum i s aktuální podobou výsledné monografie.

Přednášejí Jan Hálek a kolektiv z Masarykova ústavu a Archivu AV ČR.

Semináře se konají v sídle MÚA na adrese Gabčíkova 10, Praha 8, v konferenčním sále v suterénu budovy B a jsou kromě pracovníků ústavu bezplatně přístupné také dalším zájemcům.

Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #