Oddělení dějin Akademie věd

Vedoucí: doc. PhDr. Martin Franc, Ph.D.
  • +420 286 010 123

Oddělení se soustřeďuje na výzkum v oblasti dějin vědy se zvláštním důrazem na dějiny vědeckých institucí a osobností a s tím související metodologické a teoretické problémy. Prioritně se zabývá dějinami Akademie věd ČR, jejích součástí a předchůdců, společenskou reflexí vědy, sociálními dějinami vědy, koncepcemi vědní politiky a vývojem vztahů mezi univerzitní a neuniverzitní vědou. V této tematické oblasti koordinuje vědeckovýzkumnou činnost MÚA. Výsledky své vědecké práce publikuje především v periodikách a edičních řadách vydávaných pracovištěm a v renomovaných domácích i zahraničních periodikách, resp. edičních řadách. Spolupracuje s vědeckými a vysokoškolskými pracovišti doma i v zahraničí. Ve spolupráci s Ústavem dějin a Archivem UK byl dokončen projekt podpořený Grantovou agenturou ČR věnovaný vztahu klíčových vědeckých institucí v Československu padesátých a šedesátých let Univerzita Karlova a Československá akademie věd. Instituce vědy a vysokoškolské vzdělanosti v proměnách politiky a společnosti v letech 1945–1968. Členové oddělení se podílí na řešení projektů podpořených Grantovou agenturou ČR Habitus českých vědců v letech 1918–1968. Příklad dvou generací; Papežství, kurie a katolická církev v českých zemích 1820–1938. Vzájemné vztahy, česká specifika a fenomén ultramontanismu; Od tkalcovského stavu k tovární výrobě: industriální architektura českých zemí v evropském kontextu, 1848–1914. Oddělení garantuje vnitřní výzkumný záměr Dějiny ČSAV 1952–1992.

Přihlásit se k odběru RSS - Oddělení dějin Akademie věd