Spisová služba v Akademii věd ČR

Výňatek ze zřizovací listiny MÚA AV ČR (ve znění účinném od 15. 3. 2011):

Předmětem hlavní činnosti MÚA je dohled nad spisovou službou v rámci Akademie věd České republiky, přejímání a zpracování archiválií z pracovišť Akademie věd České republiky (institucionálních fondů) a archiválií vzniklých z činnosti jednotlivých vědců (osobních fondů), poskytování služeb vědecko-informačního charakteru a vědecký výzkum v oblastech teorie archivnictví, pomocných věd historických, zvláště kodikologie, dějin vědeckých institucí a osobností a obecně dějin vědy a vzdělanosti.

 

Interní normy AV ČR

Metodické pokyny MÚA AV ČR