cart
0

Uchovávání a zpřístupňování kulturního dědictví. Moderní systémy sběru, zpracování, uchování a analýzy informací

Poskytovatel
AV ČR
Kód projektu
KSK3083603
Typ projektu
Rozvoj badatelského výzkumu
Řešitel/ka v MÚA
?
Projekt zahrnuje 13 témat, jejichž společnou základnou je tvorba metodologie sběru dat, popis, archivace a zpřístupnění odborníkům i kulturní veřejnosti. Moderní technologie odstraňuje dosavadní bariéry v zpřístupnění kulturního bohatství, které by jinakzůstalo - pro nesmírnou šíři - skryto v nevydaných památkách a archivech. Výměna nově vzniklých materiálů s obdobnými zahraničními institucemi otvírá i přístup k světovému kulturnímu dědictví a je inspirativní pro další vědeckou práci.