cart
0

Ruská a ukrajinská emigrace v meziválečném Československu (kulturní a vědecký přínos)

Poskytovatel
GA ČR
Kód projektu
GA404/93/0262
Typ projektu
Standardní projekty
Řešitel/ka v MÚA
Ljubov Běloševská
Projekt se zaměřuje na výzkum kulturního a vědeckého přínosu ruské a ukrajinské emigrace v meziválečném Československu v jeho ideové, politické a kulturní strukturaci a interakci s českým prostředím. Zpracování tématu se zúčastní kromě Slovanského ústavutaké Ústřední archiv AV ČR, Literární archiv Památníku národního písemnictví a Slovanská knihovna. Tématické okruhy se budou týkat oboru historie, teologie, sociologie, politologie, filologie a pedagogiky. Cílem projektu je systémové zmapování dosud ne robádaných materiálů, které předpokládá heuristický průzkum a komplexní zpracování této látky s vytvořením databáze k tématu a publikaci Souboru dokumentů, Souboru nepublikovaných textů, Souboru memoárů, Bibliografického sborníku a Soupisu archivních matriálů.