Plakety Československé akademie věd

Předkládané seznamy přinášejí jednak základní informaci o oceněních udělovaných Československou akademií věd a později do roku 1995 Akademií věd ČR, jednak výčet jejich nositelů.


Plaketa Za zásluhy o vědu a lidstvo

Celoakademickou úroveň představovala od roku 1962 udělovaná plaketa Za zásluhy o vědu a lidstvo, která se vyskytovala ve třech stupních – bronzovém, stříbrném a zlatém (v seznamu jako bronz., S, Z). Pro některé obzvlášť významné nositele byly jejich zlaté plakety vyhotovovány skutečně z pravého zlata, byť ve výrazně menším provedení než „zlaté“ plakety z obecného kovu (v seznamu vyznačeno jako Z – Au).

Ocenění bylo určeno pro domácí i zahraniční osobnosti a výjimečně i celá pracoviště (například Akademie věd NDR, Akademie věd SSSR nebo kolektiv pracovníků Ekonomického ústavu vedeného O. Šikem) a ne vždy bylo udělováno jen na základě vědecké práce. Často ho získávali komunističtí političtí představitelé. Tato praxe se rozšířila zejména v sedmdesátých a osmdesátých letech, kdy plakety Za zásluhy o vědu a lidstvo (většinou v provedení z pravého zlata) byly uděleny například prezidentům Ludvíku Svobodovi a Gustávu Husákovi, Josefu Lenártovi, Lubomíru Štrougalovi, Vasilu Biľakovi, Peteru Colotkovi, Miloušovi Jakešovi nebo Leonidu Iljiči Brežněvovi. Plakety byly udělovány i lidem, které nebylo možno charakterizovat jako vědce (ani politiky), ale podle tehdejších představ svou činností přispívali k rozvoji vědy – především se jednalo o kosmonauty, ale například i o  proslulé cestovatele ing. Jiřího Hanzelku a ing. Miroslava Zikmunda, kteří byli na jedné ze svých výprav i ČSAV přímo podporováni.


Oborové plakety

Vedle plakety Za zásluhy o vědu a lidstvo byly udělovány i speciální oborové plakety, které ve svém názvu většinou nesly jméno některé z významných vědeckých osobností v daném odvětví (např. J. G. Mendela, Bernarda Bolzana, Františka Křižíka, Františka Palackého nebo Jaroslava Heyrovského). U těchto plaket se udělovaly dva stupně – zlatá a stříbrná (v seznamech jako Z a S). Stejně jako u plakety Za zásluhy o vědu a lidstvo se jejich nositeli mohli stát naši i zahraniční vědci, velmi vzácně i celé instituce, kolektivy pracovníků či pracoviště. Ve výjimečných případech podobně jako plakety Za zásluhy o vědu a lidstvo mohly být i oborové plakety uděleny „in memoriam“. I dyž ani u oborových plaket nelze přehlédnout dobové politické vlivy, neměly zde takovou sílu jako při udělování celoakademického ocenění.

Všechny zde uvedené seznamy byly dovedeny do roku 1995, kdy došlo k zásadní změně v systému udělování ocenění Akademie věd ČR. Seznamy byly sestaveny pracovníky Kanceláře AV ČR na základě existující evidence.


Seznamy nositelů plaket

Seznam zemí zahraničních nositelů: Belgie, Bulharsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Indie, Itálie, Izrael, Japonsko, Jugoslávie, Kanada, Kuba, Maďarsko, Mongolsko, Německo: NDR a NSR (do r. 1990), SRN (od r. 1990), Nizozemsko, Norsko, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Senegal, SSSR, Švédsko, Švýcarsko, Velká Británie, USA

Plaketa Za zásluhy o vědu a lidstvo

Oborové plakety

Plaketa B. Bolzana za zásluhy v matematických vědách
Plaketa S. Bechyně za zásluhy v technických vědách
Plaketa F. Pošepného za zásluhy v geologických vědách
Plaketa za zásluhy ve fyzikálních vědách
Plaketa F. Křižíka za zásluhy v technických vědách
Plaketa J. Heyrovského za zásluhy v chemických vědách
Plaketa J. G. Mendela za zásluhy v biologických vědách
Plaketa J. E. Purkyně za zásluhy v biologických vědách
Plaketa F. Palackého za zásluhy ve společenských vědách
Plaketa J. Dobrovského za zásluhy ve společenských vědách