cart
0

Zemřela doc. Eva Broklová, DrSc.

S hlubokým zármutkem oznamujeme, že v úterý 10. března náhle zemřela ve věku 81 let naše kolegyně, česká historička Eva Broklová.


Od roku 1996 působila v Masarykově ústavu AV ČR, jehož byla v letech 1998–2002 ředitelkou. V Masarykově ústavu a Archivu AV ČR pracovala až do roku 2009 a na činnosti ústavu se podílela i poté jako emeritní vědecká pracovnice Akademie věd ČR.

Poslední rozloučení se zesnulou bude v úterý 17. března 2020 ve 14:20 v Ústřední obřadní síni v Praze na Olšanech (hlavní vchod).

Čest její památce!

Fotogalerie

Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #