cart
0

Zemřela Alena Šlechtová

S hlubokým zármutkem oznamujeme, že dne 1. listopadu 2020 zemřela po delší nemoci ve věku nedožitých 90 let paní Alena Šlechtová.

Alena Šlechtová spojila celý svůj profesní život s Archivem Československé akademie věd, později Ústředním archivem ČSAV. Ještě coby studentka historie a archivnictví na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy pracovala od roku 1951 v archivu Královské české společnosti nauk a po vzniku ČSAV přešla v roce 1953 jako pomocná vědecká síla do nově ustaveného Archivu ČSAV. Jako odborná archivářka zde pak působila od července 1954 až do konce roku 1990. Zabývala se zejména pořádáním rozsáhlých archivních fondů starších vědeckých institucí (např. Státní hvězdárna, Česká akademie věd a umění nebo Československá astronomická společnost), je spoluautorkou knihy Členové České akademie věd a umění 1890–1952.

Čest její památce!

Fotogalerie

Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #