cart
0

Zemřel Jindřich Schwippel

S hlubokým zármutkem oznamujeme, že 28. března 2019 zemřel ve věku 84 let zasloužilý pracovník Archivu AV ČR (dříve Ústředního archivu ČSAV) PhDr. Jindřich Schwippel.

Jindřich Schwippel vystudoval archivnictví a historii na tehdejší Filozoficko-historické fakultě Univerzity Karlovy. V letech 1958–1960 působil jako vedoucí Okresního archivu v Jablonci nad Nisou, poté jako ředitel Oblastního muzea v Chebu, od roku 1964 pracoval ve Státním archivu v Praze. Od března 1968 byl redaktorem časopisu Národní výbory. V září 1969 získal azyl v tehdejším Ústředním archivu ČSAV (pozdějším Archivu AV ČR), jemuž pak zůstal věrný až do roku 1996. Zastával funkci vedoucího úseku archivních fondů ČSAV, zabýval se dějinami věd a techniky, německo-českými vztahy, překládal z němčiny. Po roce 1989 přednášel na Filozofické fakultě UK archivní teorii a praxi, etiku a orální historii, stal se členem Vědecké archivní rady ministra vnitra, členem Rady Národního filmového archivu. Podílel se na dvoudílné edici Franz Kafka. Amtliche Schriften a na knize Bohemia docta. K historickým kořenům vědy v českých zemích. V roce 2010 mu byla udělena medaile Za zásluhy o české archivnictví.

Poslední rozloučení se bude konat v pátek 5. dubna 2019 v 14:30 v kostele sv. Matěje v Dejvicích, Praha 6.

Fotogalerie

Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #