cart
0

Zemřel Jan Janko

S hlubokým zármutkem oznamujeme, že 9. února 2021 zemřel ve věku 77 let doc. prom. biol. Jan Janko, CSc.

Jan Janko byl významným odborníkem v oblasti historického vývoje biologických věd. Od roku 1973 pracoval v Oddělení dějin věd a techniky Ústavu československých a světových dějin ČSAV, od roku 1985 jako jeho vedoucí, jímž zůstal i v letech 1990–1993, kdy bylo toto oddělení součástí Ústavu teorie a historie vědy ČSAV. Nedlouho po zrušení ústavu byl Jan Janko v roce 1994 přijat do Archivu AV ČR, kde ve své práci pokračoval až do roku 2009. Z řady jeho prací vyniká kniha Vědy o životě v českých zemích 1750–1950 (Praha, 1997).

Přednášel na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy a na Filozofické fakultě Západočeské univerzity v Plzni. Byl členem a dlouholetým předsedou redakční rady časopisu Dějiny věd a techniky.

Čest jeho památce!

Fotogalerie