cart
0

Zemřel František Hoffmann

historik, archivář a kodikolog, někdejší ředitel Okresního archivu v Jihlavě (1950–1968), ředitel Muzea Vysočiny v Jihlavě (1968–1969), pracovník Ústředního archivu ČSAV (1971–1985), předseda vědecké rady Ústředního archivu ČSAV, později Archivu AV ČR (1990–1995), externí člen Centra medievistických studií AV ČR.

Za jeho práci mu byla udělena Zlatá medaile Františka Palackého za zásluhy ve společenských vědách (1993), byl jmenován čestným občanem města Jihlavy (2000), čestným členem Archivní společnosti (2000), za celoživotní přínosné dílo v oboru archivnictví a poznání českých dějin obdržel cenu Učené společnosti ČR (2006) a medaili Za zásluhy o české archivnictví (2006).

Poslední rozloučení se bude konat v pátek 9. října 2015 v 11:00 ve velké obřadní síni krematoria v Praze-Strašnicích.

Fotogalerie

Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #