cart
0

“What can I do with this messy spreadsheet?” Converting from Excel sheets to fully compliant EAD-XML files

Nový příspěvek EHRI Document Blogu se zabývá problémy, kterým čelí mnoho galerií, knihoven, archivů a muzeí při sdílení metadat svých sbírek standardizovanými a udržitelnými způsoby, ať už kvůli nedostatku vlastní IT podpory nebo svých schopností. Mnoho institucí spoléhá na známější programy, jako jsou textové procesory, tabulkové procesory nebo databáze založené na již existujících low-code platformách. Příspěvek nabízí tutorial pro vytváření souborů EAD z excelových tabulek pomocí OpenRefine pro neodborné uživatele pomocí snadno použitelného uživatelského rozhraní.

Více informací o projektu EHRI naleznete na: https://blog.ehri-project.eu/2022/04/25/converting-from-excel-to-ead-xml/

Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i., je partnerem projektu EHRI.

Fotogalerie