cart
0

Vzorový spisový a skartační řád pracovišť AV ČR v aktualizované podobě

V souvislosti s legislativními změnami v oblasti spisové a skartační služby vydala Akademická rada AV ČR aktualizované znění Vzorového spisového a skartačního řádu pracovišť AV ČR (Směrnice AR AV ČR č. 12/2017).

Fotogalerie