cart
0

Významný úspěch české historiografie

Laureát prémie O. Wichterleho za rok 2015 Dr. phil. Rudolf Kučera, Ph.D., z Masarykova ústavu a Archivu AV ČR zaznamenal významný úspěch – jeho monografie Život na příděl. Válečná každodennost a politiky dělnické třídy v českých zemích 1914-1918 zaujala prestižní americké nakladatelství Berghahn, které v dubnu 2016 publikovalo její rozšířenou a přepracovanou verzi. Kučerova kniha vyšla v ČR před třemi lety a byla časopisem Dějiny a Současnost vyhlášena jako nejlepší českojazyčná historická práce roku 2013. Jedná se o fascinující studii sociálních dějin počátku 20. století.

Daleko za frontami první světové války se v továrnách válečného průmyslu lopotily stovky tisíc dělníků, kterým rozsáhlý konflikt od základu převrátil jejich životy. Muži, ženy i děti v továrnách museli čelit zcela novým formám materiálního nedostatku, který převracel dosavadní společenské vazby a dával naprosto nové významy i nejobyčejnějším činnostem všedního dne, jako např. kdy, kde, co a s kým jíst. Tato kniha rekonstruuje zkušenost českých dělníků během první světové války na čtyřech základních úrovních, a sice na úrovni konzumace potravin, fyzické práce, genderu a sociálního a politického protestu.

http://www.berghahnbooks.com/title.php?rowtag=KuceraRationed

Fotogalerie