cart
0

Výzkumné semináře MÚA AV ČR a Institutu mezinárodních studií FSV UK – jaro 2015

Výzkumné semináře MÚA AV ČR a Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd UK se budou konat každé druhé pondělí, vždy od 16:00, v zasedací místnosti Ústavu pro českou literaturu AV ČR, Praha 1, Na Florenci 3, schodiště C, 3. patro.

Program

16. únor 2015

Jaroslav Kučera (FSV UK, Praha)
Dlouhá cesta k míru: Československo, střední Evropa a mírové uspořádání s Německem po 2. světové válce

2. březen 2015

David Emler (FSV UK, Praha)
Střední Evropa jako objekt diskursu francouzských diplomatů, učenců a literátů ve 20. století

16. březen 2015

Zdeněk Nebřenský (MÚA AV ČR, Praha)
Od tkalcovského stavu k tovární výrobě: Industriální architektura v českých zemích, 1848–1914

30. březen 2015

Miroslav Kunštát (MÚA AV ČR, Praha)
Papežství, kurie a katolická církev v českých zemích 1820-1938. Vzájemné vztahy, česká specifika a fenomén ultramontanismu

Dovolujeme si oznámit, že přednáška Miroslava Kunštáta o projektu Papežství, kurie a katolická církev v českých zemích 1820-1938: Vzájemné vztahy, česká specifika a fenomén ultramontanismu, která se měla uskutečnit 30. března 2015, se ruší. O náhradním termínu budeme informovat.

13. duben 2015

Bohumil Jiroušek (JČU, České Budějovice)
Historik Josef Kalousek a česká společnost 2. poloviny 19. století

27. duben 2015

Jan Lomíček (FSV UK, Praha)
Problémy socialistické ekonomické spolupráce: Československo a integrační stavby v rámci RVHP v 70. a 80. letech 20. století

11. květen 2015

Philipp Ther (Universität Wien)
The New Order on the Old Continent: A History of Neoliberal Europe / Nový pořádek na starém kontinentě: Historie neoliberální Evropy

18. květen 2015, 14:00


Zasedací místnost
ÚČL AV ČR
Na Florenci 3, Praha 1
(vchod C, 3. patro)
Vždy od 16.00 hod.

Fotogalerie