cart
0

Výstava Smysl pro umění. Ceny České akademie věd a umění 1891–1952

Česká akademie věd a umění sdružovala od svého založení v roce 1890 až do roku 1952 také výtvarné umělce, literáty a hudebníky, jejichž zástupci oceňovali po celou dobu trvání této instituce každoroční prémií nejvýznamnější umělecké výkony. Výstava Smysl pro umění poprvé představí umělecká díla, jejichž prestiž akademické ceny podpořily v letech 1891–1952. Názorně tak předvede proměnu, jíž česká kultura v té době prošla. Mezi oceněnými najdeme Vojtěcha Hynaise, Mikoláše Alše, Františka Ženíška, Josefa Václava Myslbeka, Františka Bílka, Františka Kupku, Vojtěcha Preissiga, Josefa Ladu, Dušana Jurkoviče nebo Josefa Gočára, kteří patří k ikonickým umělcům české kultury. Několik z oceněných děl zůstalo v majetku České akademie věd, většina se však rozptýlila do majetku řady institucí i soukromých sbírek. Soubor děl oceněných akademickou cenou bude mít veřejnost možnost shlédnout poprvé. Výstava představí také mecenáše kultury, především Josefa Hlávku, Leopolda Schmidta, Leopolda Katze či Josefa Maudera, kteří svými donacemi umožnili dlouhodobou podporu českého umění.

Pro veřejnost bude výstava přístupná od 23. 10. 2015 do 10. 1. 2016, denně mimo pondělí, 10:00 – 18:00

Výstava je součástí cyklu výstav Umění (a) vědy, které se uskuteční v roce 2015 při příležitosti oslav 125. výročí založení České akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění, předchůdkyně dnešní Akademie věd ČR. Cílem projektu je oslovit širokou veřejnost a představit Akademii jako užitečnou instituci a ukázat spojení výsledků akademického bádání a současného života.

Další výstavy připravuje AVČR ve spolupráci s Národním muzeem (představení historie a současnosti humanitních a společenských věd), Národním technickým muzem a Národní technickou knihovnou: výstava „Soudobá věda – soudobé umění“.

autorka výstavy: Taťána Petrasová (Ústav dějin umění AVČR)

kurátorka za Národní galerii v Praze: Veronika Hulíková

Fotogalerie