cart
0

Tomáš Gecko laureátem Prémie Otto Wichterleho

Předsedkyně AV ČR Eva Zažímalová udělila pracovníkovi MÚA AV ČR Tomáši Geckovi a dalším třiadvaceti mladým vědcům Prémii Otto Wichterleho. Slavnostní předání diplomů se konalo 21. června 2023 ve Vile Lanna v Praze-Bubenči.

Akademie věd ČR uděluje Prémii Otto Wichterleho vybraným, mimořádně kvalitním a perspektivním vědeckým pracovníkům AV ČR, kteří přispívají vynikajícími výsledky k rozvoji vědeckého poznání, jsou nositeli vědeckých hodností nebo titulů (CSc., Dr., Ph.D., DrSc., DSc.) a v kalendářním roce podání návrhu dosáhnou věku nejvýše 35 let.

PhDr. Tomáš Gecko, Ph.D., se v Masarykově ústavu a Archivu AV ČR věnuje dějinám vědy, dějinám podnikání a sociální politiky. Participoval na založení výzkumného týmu Transformace státu a společnosti v hospodářské a sociální perspektivě a podílí se na řadě důležitých výzkumných projektů ústavu.

Související obsah

Lidé

member__photo
Oddělení dějin Akademie věd

Fotogalerie