cart
0

Tomáš Garrigue Masaryk – život, politika, kult. Lidové noviny, 8. 9. – 13. 10. 2017

Unikátní historický seriál k 80. výročí úmrtí Tomáše Garrigua Masaryka bude v Lidových novinách vycházet od 8. 9. do 13. 10. 2017 (30 dílů). Seriál byl připraven ve spolupráci s odborníky z MÚA AV ČR.

Na co se můžete těšit?

Tomáš Garrigue Masaryk – kdo by to jméno neznal? Osnovatel a zakladatel samostatného československého státu, velká postava našich dějin, kterou si lidé jeho doby doslova přisvojili. Jaký význam ale má „tatíček“ Masaryk pro dnešní dobu a co o něm opravdu víme?

Komunistická éra se jej pokusila vymazat z dějin, pošpinit, vytvořit z něj jen jakousi dobovou figurku, jejíž zásluhy, jsou-li jaké, patří minulosti. Po roce 1989 se opět vrátil na své důležité místo, přesto pro mnoho lidí zůstává spíš ne příliš známou legendou. Na mnohé pozoruhodné rysy jeho jiskrné osobnosti jsme zapomněli, přitom to byl muž, který svou dobu překračoval nejen svým veřejným působením, ale i svým soukromým životem, vstřícností k tématům, které hýbou našimi časy, jako je postavení žen, rovnost ras a národů, kritickou otevřeností k různým názorům, ale také nekompromisní reakcí vůči těm, kteří nectili základní pravidla demokratického soužití.

To vše chce připomenout nový třicetidílný seriál Lidových novin, který začne vycházet v pátek 8. září. Součástí seriálu budou portréty výjimečných osobností, se kterými TGM spolupracoval, i s nimi polemizoval, připomínky důležitých dějů, sporů, ale i atmosféry doby. Konečně promluví i TGM sám v citátech vážících se k tématům toho kterého dílu seriálu, případně promluví jeho současníci o něm. Seriál doprovodí mnoho dobových fotografií a dalších dokumentů.

Fotogalerie

Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #