cart
0

The “Tombstones Affair”: On the Fate of Jewish Cemeteries in Odessa under the Romanian Occupation (1941–1944)

Příspěvek sleduje proces, který začal 29. ledna 1945 poté, co byly náhrobky z židovských hřbitovů v Oděse odstraněny a převezeny do Bukurešti. Text sleduje "kauzu náhrobních kamenů" a jeden z relativně mála trestních procesů, které Rumunsko zahájilo po druhé světové válce, a poskytuje nový pohled na místní dynamiku války a holokaustu na jihozápadní Ukrajině. Příběh rovněž vyvolává naléhavé otázky týkající se zachování židovského kulturního dědictví ve východní Evropě, které je v současné době ohroženo, a to především v důsledku probíhající války Ruska proti Ukrajině.

Příspěvek naleznete zde: https://blog.ehri-project.eu/2023/11/15/the-tombstones-affair-odessa/

Masarykův ústav a Archiv AV ČR je partnerem projektu EHRI.

Související obsah

Projekty

Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #