cart
0

Střed | Centre, 2/2015 – Výzva autorům

Téma čísla: Státní svátky a jejich oslavy ve střední Evropě 19. a 20. století

Redakční uzávěrka: 30. 6. 2015
Kontakt: stred@mua.cas.cz
Publikační jazyky: čeština, angličtina, němčina
Webová stránka časopisu: http://www.mua.cas.cz/index.php/casopisy/stred
Plný obsah časopisu: www.ceeol.com
Abstrakty: http://cejsh.icm.edu.pl

Oficiální svátky patří k významným součástem státních politik a představují důležitý element v procesu konstruování a prosazování státních identit. V monarchiích často navázané na tradice panujících rodů, během meziválečné doby 20. století hojně republikánsky konotované, či naopak v poválečné době zcela státně reglementované slavení státních svátků strukturovalo roční kalendář a bylo efektivním způsobem, jak „ovládnout“ cyklický čas a jak v povědomí milionu občanů nových státních útvarů převrstvit zažité tradice starého světa. Kontext středoevropského prostoru nabízí možnosti komparace, např. různých sociálních, národních nebo politických úrovní v jednotlivých státech, jejich center a periferií. Obsah i formu kodifikovaných svátků, i jejich alternací, vytvářela jak státní moc, tak také nejrůznější sociální aktéři a politické či zájmové skupiny. Výzkum jejich ustanovování, vyjednávání a prosazování nám může přiblížit vytváření nových společenských řádů. Příspěvky tak mohou sledovat otázku, jak byl prostřednictvím svátků vykládán nový řád (např. po roce 1918, 1945/8 nebo 1989/90), jak se měnily scénáře slavností, případně jak samotná „dramatizace“ vyznívala v interakci s měnícími se publiky.

Návrhy tematických okruhů:

Fotogalerie