cart
0

Návštěva prezidenta republiky Petra Pavla v MÚA AV ČR

Rozsáhlý osobní archiv a unikátní Knihovnu T. G. Masaryka dne 27. června 2023 slavnostně otevřel prezident republiky Petr Pavel společně s předsedkyní Akademie věd ČR Evou Zažímalovou. Knihovna čítající přes 200 000 svazků se nachází v budově Masarykova ústavu a Archivu AV ČR v Praze 8 – Libni. Vzhledem k dějinným událostem 20. století mají za sebou knihovna a osobní archiv našeho prvního prezidenta pohnutou historii. Knihy jsou předkládány ke studiu po předchozí rezervaci.

Související obsah

Fotogalerie