cart
0

Přednáška R. Kučery na University of North Carolina at Chapel Hill, USA

Rudolf Kučera: Exploiting Victory, Sinking into Defeat: Uniformed Violence in the Creation of the New Order in Czechoslovakia and Austria, 1918-1922

Center for Slavic, Eurasian & East European Studies

University of North Carolina

FedEx Global Education Center, Room 4003

301 Pittsboro St., Chapel Hill, NC, USA

Vědecký pracovník MÚA AV ČR Rudolf Kučera představí na pozvání University of North Carolina at Chapel Hill dosavadní výsledky výzkumného projektu Násilí ve střední Evropě za první světové války a v poválečné době. Srovnání rakouských a českých zemí. Prezentace se uskuteční v rámci přednáškové řady Russia and its Empires, East and West a bude se věnovat srovnání militárního a paramilitárního násilí v Československu a Rakousku těsně po první světové válce.

University of North Carolina, Chapel Hill (zal. 1789) se řadí mezi tradiční americké univerzity. V současnosti má více než 3500 akademických pracovníků a 29 000 studentů a patří k nejvýznamnějším veřejným výzkumným univerzitám ve Spojených státech.

Fotogalerie

Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #