cart
0

The NS-Policy of “Endlösung der Judenfrage” and the Soviet Medical Staff among the Jewish Prisoners of War in Central Ukraine

Nový příspěvek EHRI Document Blogu zkoumá místo a roli sovětského zdravotnického personálu mezi židovskými válečnými zajatci (PoWs) v táborech na střední Ukrajině. Analyzuje politiku nacistických okupantů Ukrajiny vůči židovskému zdravotnickému personálu v zajateckých táborech v období od podzimu 1941 do léta 1943. Na základě klíčových dokumentů a rozhovorů s bývalými válečnými zajatci příspěvek zkoumá chování nacistických důstojníků v táborech a tzv. Holocaust by bullets, důležitou práci židovského zdravotnického personálu a pracovnic civilních nemocnic, které riskovaly své životy při záchraně židovských zajatců. Příspěvek je součástí speciálního tematického seriálu EHRI Document Blog Holokaust na Ukrajině.

Více informací o projektu EHRI naleznete na:  https://blog.ehri-project.eu/2023/01/26/endlosung-der-judenfrage-ukraine/

Masarykův ústav a Archiv AV ČR je partnerem projektu EHRI.

Fotogalerie