cart
0

Nový příspěvek EHRI Document Blogu: The Lost Jews of Stettin: A Revealing Letter from 1942

Příspěvek analyzuje listinu z norimberských procesů pocházející z rozsáhlé sbírky dokumentů Harvardské právnické školy. Tento dopis, který nebyl použit v žádném z norimberských procesů, obsahuje jedenáctistránkový seznam 280 zahynuvších Židů deportovaných v únoru 1940 ze Štětína. Zkoumáním účelu vzniku tohoto seznamu je sledování historie deportací více než 1 000 Židů ze Štětína a jejich osud.

Více informací o projektu EHRI naleznete na: https://blog.ehri-project.eu/2021/06/02/the-lost-jews-of-stettin/

MÚA AV ČR je partnerem projektu EHRI.

Fotogalerie