cart
0

Nový příspěvek EHRI Document Blogu: Left Behind – A Project Opening up Little Known Holocaust Histories as Well as New Tools

Příspěvek je součástí série EHRI Document Blogu „geografie holokaustu“, zabývá se historií židovských mužů z Antverp, kteří byli posláni organizací Todt na nucené práce na sever Francie. Poskytuje také vhled do projektu Left Behind, vysvětluje vznik databáze a datových sad, důležitost mikrohistorie a toho, jak má mapování dat souvisejících s časem a místem stále větší dopad na zevrubnější akademickou analýzu.

Více informací o projektu EHRI naleznete na: https://blog.ehri-project.eu/2021/09/29/left-behind/

MÚA AV ČR je partnerem projektu EHRI.

Fotogalerie