cart
0

Methodological Nationalism in History Writing. Missing Locals of Slovakia

Nový příspěvek EHRI Document Blogu se podrobněji zabývá nahraným rozhovorem s přeživším holokaustu z malého východoslovenského města, ke kterému je však na Slovensku omezený přístup. Příběh sleduje životní příběh přeživšího a klade si následující otázky: Co přimělo dotazovaného k tomu, aby zakázal přístup ke svému svědectví v zemi, kde se narodil? Co nám lokální omezení přístupu říká o zážitku, ale také o prostředí svědka holokaustu, a jak mohou vědci začlenit chybějící příběh, ba co víc, příběh, k němuž je přístup omezený.

Více informací o projektu EHRI naleznete na: : https://blog.ehri-project.eu/2022/03/10/nationalism-in-history-writing/

Fotogalerie

Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #