cart
0

MemoGIS Praha. Webová aplikace nově přibližuje vylučování Židů ze společnosti v okupované Praze

Kde za druhé světové války bydleli židovští obyvatelé Prahy před tím, než byli deportováni? Která místa nesměli za okupace navštěvovat? Na kterých místech byli zadrženi za porušení protižidovských zákazů a nařízení?

Na tyto a další otázky lze najít odpovědi v nové webové aplikaci MemoGIS Praha, která byla veřejnosti představena 27. ledna 2022 u příležitosti Mezinárodního dne památky obětí holokaustu. MemoGIS je možné používat z mobilních zařízení přímo na místě nebo odkudkoli z počítače.

MemoGIS (memory – paměť; GIS – geografický informační systém) poskytuje pohled na mikrohistorii vylučování Židů ze společnosti, omezení prostoru a interakci s dalšími obyvateli okupovaného města. Velké soubory dat, shromážděné pro výzkum, připomínku a vzdělávání, lze tak číst skrze prostor. Na mapu Prahy aplikace promítá data o více než třiceti tisících obětech holokaustu, místech pronásledování a případech porušování protižidovských nařízení.

Obyvatelům Prahy nabízí aplikace nový pohled na důvěrně známý sdílený prostor města. Školám umožňuje za pomoci moderní technologie klást nové otázky o holokaustu a rasové segregaci. Turistům poskytne novou zkušenost při objevování metropole s multietnickou historií.

Aplikaci MemoGIS vytvořilMasarykův ústav a Archiv AV ČR ve spolupráci s Institutem Terezínské iniciativy a Multikulturním centrem Praha. Projekt podpořila Technologická agentura České republiky (projekt č. TL01000366, Integrace a segregace v prostoru města: dějiny holokaustu v Praze prostřednictvím mobilní webové aplikace) a bude dlouhodobě rozvíjen v rámci českého uzlu Evropské infrastruktury pro výzkum holokaustu.

Kontakt:

Mgr. Michal Frankl, Ph.D.
Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i.
e-mail: frankl@mua.cas.cz

Fotogalerie

Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #