cart
0

Jiří Brabec laureátem Ceny F. X. Šaldy

Ve středu 19. května byla v The Chemistry Gallery v Praze předána Cena F. X. Šaldy udělovaná Nadačním fondem Společnosti F. X. Šaldy za mimořádný kritický, uměnovědný a ediční počin roku 2009 literárnímu kritikovi a historikovi Jiřímu Brabcovi (nar. 1929) za knihu Panství ideologie a moc literatury. Studie, kritiky, portréty (1991–2008) vydanou nakladatelstvím Akropolis.

Kniha je výborem z literárněvědné, kritické a publicistické tvorby Jiřího Brabce, a to z celého dvacetiletého polistopadového období. První část tvoří sedmnáct literárněvědných studií, následuje rozsáhlý exkurz do antisemitské literatury období protektorátu, v další části jsou zařazeny literárněkritické texty a knihu uzavírá osm portrétů, jež ve většině případů tvořily doprovodné texty k edicím interpretovaných autorů. Poprvé je zde otištěn portrét básníka Jaroslava Seiferta, výrazně přepracována byla stať o Karlu Šiktancovi.

Vznik Ceny F. X. Šaldy inicioval a realizoval Jan Lukeš v roce 1994, k obnovení ceny došlo v roce 2002. Dosavadními laureáty se stali: Milan Jungman, Josef Vohryzek, Vladimír Just, Jiří Cieslar, Lubomír Dorůžka, Karel Kraus, Karel Thein, Zdeněk Vašíček, Jiří Opelík, Jarmila Vacková, Jan Štolba, Jindřich Černý a Miloslav Topinka.